Folkbildning och regionala kulturplaner

Senast uppdaterad: 2014-03-05

Vilken roll har folkbildningen i de regionala kulturplanerna? I Folkbildningsrådets kartläggning undersöks denna fråga i fem regioner i landet.

2010 infördes kultursamverkansmodellen som en ny form för fördelning av statligt kulturstöd, där stödet fördelas via regionerna. Som grund för fördelning av stödet ska regionala kulturplaner upprättas.

Syftet med denna kartläggning är att klargöra den roll som studieförbund och folkhögskolor har i processen med att forma de regionala kulturplanerna – och att visa om och på vilket sätt folkbildningen behandlas i planerna.

Fem regioner/landsting ingår i kartläggningen. Samtliga fem har antagit två på varandra följande planer inom ramen för kultursamverkansmodellen. Representanter för regioner och folkbildning har intervjuats.

Relaterade dokument