Cirkeldeltagare efter 65 – livskvalitet och aktivt medborgarskap

Senast uppdaterad: 2014-09-17

I rapporten Cirkeldeltagare efter 65 – livskvalitet och aktivt medborgarskap studeras bland annat vilken betydelse det har för äldre att delta i studiecirklar.

I befolkningen är 19 procent äldre än 65 år men i studiecirklarna är det 36 procent. De senaste 20 åren har andelen cirkeldeltagare i ålderskategorin 65+ ökat kontinuerligt.Framsida på rapporten om cirkeldeltagare

Vilken betydelse har det för äldre att delta i studiecirklar? Uppnår staten sina syften med att ge ekonomiskt stöd till studiecirklarna?

I utvärderingen av äldre cirkeldeltagare har forskarna utifrån registerdata, fokusgruppsintervjuer och en enkätundersökning undersökt dessa frågor. Undersökningen innehåller också en analys av statens syften med stödet till folkbildningen.

Om författarna

Eva Andersson är lektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Mats Bernerstedt är konsult inom organisationsutveckling etc. Jan Forsmark är konsult inom utbildning och utvecklingsfrågor, särskilt miljö och strategisk kompetensförsörjning. Klas Rydenstam är statistiker, tidigare Statistiska centralbyrån. Pelle Åberg är lektor vid institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola, forskare vid institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Relaterade dokument