Cirkelledare - folkbildningens fotfolk och drivkraft

Senast uppdaterad: 2014-04-07

Vilka är cirkelledarna? Vilka kompetenser besitter de? Och vilken syn har de och studieförbunden på cirkelledarnas uppdrag? Det är några av frågorna som tas upp i rapporten "Cirkelledare – folkbildningens fotfolk och drivkraft".

År 2011 var närmare 90 000 personer verksamma som cirkelledare i något av de tio studieförbund som berättigades statsbidrag i Sverige vid den tidpunkten.

Kompetens är ett komplext begrepp som inbegriper kunskaper, erfarenheter, attityder, förmågor och egenskaper. Cirkelledares skilda kompetenser och egenskaper belyses av kartläggningens olika delar.

Resultatet av studien visar en komplex bild, dels i fråga om vilka kompetenser som en cirkelledare har och förväntas ha, dels hur detta varierar mellan cirkelledare i olika ämnen och studieförbund. De skillnader som framträder kan förstås utifrån studieförbundens olika verksamhetsinriktningar, deras historiska framväxt och etablering och därför också de delvis skilda värdegrunder som olika studieförbund har.

Rapporten är skriven av Ylva Bergström, Mats Bernerstedt, Eva Edström och Josefine Krigh.

Relaterade dokument