Jämställdhet inom folkbildningen

Senast uppdaterad: 2015-03-17
Etiketter:
Jämställdhet

Folkbildningsrådets rapport om Jämställdhet inom folkbildningen lämnades till regeringen den 16 mars 2015.

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att genomföra en studie om jämställdhet inom folkbildningen. Syftet med studien är att undersöka hur jämställdhetsperspektivet är integrerat i folkbildningen samt hur folkbildningen förhåller sig till de jämställdhetspolitiska målen.

Folkbildningsrådets intryck är att folkbildningen i första hand uppmärksammar jämställdheten mellan kvinnor och män som en del i ett bredare likabehandlings- eller mångfaldsarbete, som förutom kön även innefattar, etnicitet, klass och ålder.  I praktiken verkar detta innebära att jämställdhetsfrågan riskerar att osynliggöras, att den i allmänhet inte lyfts fram och hanteras på ett metodiskt eller kvalificerat sätt. Studieförbund och folkhögskolor behöver därför arbeta brett och långsiktigt med jämställdhetsintegrering i folkbildningsverksamheten på samtliga nivåer.