Läsfrämjande insatser

Senast uppdaterad: 2015-02-20

Folkbildningsrådets rapport Läslust - läsfrämjande insatser inom folkbildningen 2014 lämnades till regeringen den 20 februari 2015.

Bokcirklar, författarbesök och högläsning… Ja, det är några exempel på läsfrämjande verksamhet inom folkbildningen. Under 2014 har folkhögskolor och studieförbund fokuserat särskilt på läsfrämjande i enlighet med den förra regeringens stora satsning Läsa för livet.

Folkbildningen spelar en viktig roll för att främja läsning. Studieförbund och folkhögskolor gör stora insatser för att öka intresset för litteraturen, väcka lusten att läsa en bok eller besöka ett bibliotek.

Folkbildningsrådet redovisar i rapporten Läslust - läsfrämjande insatser inom folkbildningen 2014 hur studieförbund och folkhögskolor har arbetat och ger exempel på läsfrämjande insatser under förra året. Ni kommer bland annat att få möta läshundarna som stimulerar ungas läsning och de studerande som åkte till bokmässan i Göteborg. Vi besöker också folkhögskolan med läsning på schemat och mikrobiblioteket i Borlänge.