Kulturens Bildningsverksamhet – Ett nytt studieförbunds väg in i folkbildningen

Senast uppdaterad: 2016-04-18

Kulturens bildningsverksamhet (Kulturens) godkändes 2010 som statsbidragsberättigat studieförbund och är därmed det yngsta av landets tio studieförbund. I rapporten Kulturens Bildningsverksamhet – Ett nytt studieförbunds väg in i folkbildningen visar utvärderarna hur Kulturens verkar i spänningsfältet mellan folkbildning och kulturliv. 

Utvärderingen visar samtidigt att Kulturens fungerar som ett komplement och alternativ till de övriga studieförbunden. Den kultursyn som avspeglas i Kulturens verksamheter innebär en breddning av, och utgör ett alternativ till, dominerande kulturmönster inom folkbildningen.

Relaterade dokument