Kulturens Bildningsverksamhet – Ett nytt studieförbunds väg in i folkbildningen

Kulturens bildningsverksamhet (Kulturens) godkändes 2010 som statsbidragsberättigat studieförbund och är därmed det yngsta av landets tio studieförbund. I rapporten Kulturens Bildningsverksamhet – Ett nytt studieförbunds väg in i folkbildningen visar utvärderarna hur Kulturens verkar i spänningsfältet mellan folkbildning och kulturliv.

Senast uppdaterad: