Folkbildningens frihet och värde – Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund

Senast uppdaterad: 2016-06-27

I utvärderingen ”Folkbildningens frihet och värde – Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund” presenterar Folkbildningsrådet ett antal samhällsanalyser av folkbildningen.

I Folkbildningens frihet och värde. Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund presenterar Folkbildningsrådet ett antal samhällsanalyser av folkbildningen. Analyserna handlar om den betydelse som deltagande i folkbildning har, om styrning och finansiering, om studieförbundens och folkhögskolornas arbete i förhållande till statens förväntningar, och om produktionen av kunskap – genom uppföljning och utvärdering – inom folkbildningsområdet.

Rapporten bygger på Folkbildningsrådets nationella utvärderingar 2010– 2014. Författarna lyfter och vidareutvecklar frågor som väckts i dessa och som är centrala för den fria och frivilliga folkbildningen i ett samhälls-perspektiv. Därmed utgör rapporten också en värdefull utgångspunkt för Folkbildningsrådets framtida utvärderingar och uppföljningar.

Folkbildningens frihet och värde utgör även en sammanfattning av, och slutpunkt för, det arbete som Folkbildningsrådets expertgrupp för nationella utvärderingar ansvarat för under perioden. Expertgruppens uppgift har varit att ge utvärderingsverksamheten riktning och fylla den med ett relevant innehåll. Det är expertgruppen som har utarbetat förslag på vilka utvärderingar som ska genomföras och på utvärderingsfrågor som behöver besvaras. Gruppen har även deltagit i kvalitetssäkringen av utvärderingsrapporterna.

I expertgruppen har företrädare för Folkbildningsrådets medlemmar och forskare från olika universitet och forskningsdiscipliner ingått. Gruppens ordförande har varit Anne Marie Brodén, f.d. riksdagsledamot och bland annat ledamot i riksdagens kulturutskott.

Relaterade dokument