Etableringskurs på folkhögskola

Senast uppdaterad: 2020-11-04

I Folkbildningsrådets rapport Etableringskurs på folkhögskola – Perspektiv på folkbildning som arbetsmarknadsåtgärd analyseras etableringskursen ur olika perspektiv.

I rapporten resoneras kring frågor som: Hur fungerar den som arbetsmarknadsåtgärd? Som folkbildning? Som uppdragsutbildning inom folkhögskolan? Som kontaktyta mot det civila samhället? Och hur ser folkhögskolornas förutsättningar att genomföra kursen ut? Här uppmärksammas bland annat samarbetet mellan folkhögskolan och Arbetsförmedlingen, som innebär att myndighetens och folkbildningens regelverk och arbetssätt ska kombineras. Rapporten undersöker hur olika sätt att organisera kursen påverkar dess folkbildningsmässighet, och analyserar kursens betydelse för deltagarnas etablering

Rapporten i pdf