Folkbildningen i ESF 2014-2020

Senast uppdaterad: 2017-02-27

Ett bra och väl inarbetat arbetssätt eller byråkrati som inte passar alla. Det finns olika åsikter om att driva projekt genom den europeiska socialfonden, ESF, men till stor del är folkbildningen positiva till sitt deltagande. Det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet.

Europeiska Socialfonden, ESF, finns till för att främja sysselsättningen i EU. Folkbildningen deltar aktivt i ESF, även om medverkan är ojämn fördelad mellan olika studieförbund och folkhögskolor. De projekt som folkbildningen bedriver inom ESF handlar ofta om att möta och motivera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I rapporten På egna eller andras villkor? undersöks folkbildningens erfarenheter av, och förutsättningar för, medverkan i ESF och hur ESF-regionernas ser på sin samverkan med folkbildningen.

De studieförbund och folkhögskolor som genomfört ESF-projekt ser i allmänhet positivt på sitt deltagande, även om folkbildningsföreträdarna upplever att byråkratin i ESF är ett stort problem.

Studieförbundens och folkhögskolornas intresseorganisationer har ett uttalat mål att folkbildningen ska stärka sin medverkan i ESF och rapporten avslutas med en analys av möjliga tanke- och handlingsvägar inför folkbildningens framtida medverkan.