Studiemotiverande folkhögskolekurs

Senast uppdaterad: 2020-11-05

Närmare fyra av tio unga arbetslösa som har gått en Studiemotiverande folkhögskolekurs väljer att studera vidare. Det visar rapporten Studiemotiverande folkhögskolekurs – Perspektiv på folkbildning som arbetsmarknadsåtgärd.

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadsåtgärd som startade år 2010 på uppdrag av regeringen. Rapporten visar att cirka 75 procent av de mellan 16 och 24 år som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs år 2010 i dag förvärvsarbetar.

Studiemotiverande folkhögskolekurs vänder sig till arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Syftet är att motivera till fortsatta studier. Fram till och med 2016 har 25 000 personer gått kursen, varav de flesta är ungdomar under 25 år.

Studiemotiverande folkhögskolekurs bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Rapporten presenterar en fördjupad analys av kursen som folkbildning och arbetsmarknadsåtgärd. Den visar också att fler långtidsarbetslösa kunde ha fått möjlighet att gå en studiemotiverande kurs. År 2016 utnyttjade Arbetsförmedlingen bara knappt hälften av platserna.

Ladda ner rapporten i pdf