Cirkeldeltagarnas erfarenheter under pandemin

Senast uppdaterad: 2021-06-30

Detta är delrapport E i samlingsprojektet Folkbildning i coronatider.

I april 2020 startade Folkbildningsrådet samlingsprojektet Folkbildning i coronatider. Under den gemensamma rubriken samlar Folkbildningsrådet åtta olika delstudier som på olika sätt belyser studieförbundens och folkhögskolornas förutsättningar och arbete i relation till spridningen av coronaviruset i samhället.

I rapporten Cirkeldeltagarnas erfarenheter under pandemin presenteras resultaten från delstudie E.

Undersökningen visar att studiecirklar har fyllt viktiga funktioner för cirkeldeltagarna under 2020, men att hitta rätt i alla digitala lösningar och skiftande restriktioner har varit utmanande för både studieförbunden och deltagarna. 

Ladda ner rapporten i pdf