Folkhögskolan mitt i pandemin – digitalisering och nya arbetssätt

Senast uppdaterad: 2021-05-21

Detta är delrapport C i samlingsprojektet Folkbildning i coronatider. Hela projektet återrapporteras i en samlad rapport hösten 2021.

I april 2020 startade Folkbildningsrådet samlingsprojektet Folkbildning i coronatider. Under den gemensamma rubriken samlar Folkbildningsrådet åtta olika delstudier som på olika sätt belyser studieförbundens och folkhögskolornas förutsättningar och arbete i relation till spridningen av coronaviruset i samhället.

I rapporten Folkhögskolan mitt i pandemin – digitalisering och nya arbetssätt presenteras resultaten från delstudie C. Studien har genomförts av Alexandra Söderman.

Rapporten ger en närbild av hur folkhögskolorna på kort tid ställde om sina arbetssätt under 2020 och vilka möjligheter och utmaningar som detta innebar. Vad är digitaliserad folkbildning på distans? Hur kompenserar man för det förlorade mötet? Nya avvägningar kring deltagarperspektiv? På väg mot nya insikter i väntan på det normala?

Ladda ner rapporten i pdf