Folkbildningen mitt i pandemin: Folkhögskolornas ekonomi

Senast uppdaterad: 2021-04-16

Detta är delrapport A i samlingsprojektet Folkbildningen mitt i pandemin. Hela projektet återrapporteras i en samlad rapport hösten 2021.

I april 2020 startade Folkbildningsrådet samlingsprojektet Folkbildningen mitt i pandemin. Under den gemensamma rubriken samlar Folkbildningsrådet åtta olika delstudier som på olika sätt belyser studieförbundens och folkhögskolornas förutsättningar och arbete i relation till spridningen av coronaviruset i samhället.

I rapporten Folkhögskolornas ekonomi presenteras resultaten från delstudie A. I den undersöks de ekonomiska konsekvenserna på folkhögskolan under pandemin.

En femtedel av folkhögskolorna uppger att deras ekonomi går mer eller mindre opåverkad genom pandemin. Det rör sig om folkhögskolor som inte tidigare bedrivit korta kurser i någon större omfattning och som inte har byggt upp intäktsbringande sidoverksamheter.

Men resten av folkhögskolorna har drabbats mer eller mindre hårt. Det rör sig om folkhögskolor med mycket kortkursverksamhet och som har sidointäkter från konferens, logi, restaurang och uthyrning. Dessa sidointäkter har så gott som helt försvunnit på grund av pandemin och de restriktioner som införts.

Ladda ner rapporten i pdf