Folkhögskolans deltagare mitt i pandemin

Senast uppdaterad: 2021-02-24

Detta är delrapport D i den studien Folkbildning i coronatider. Hela projektet återrapporteras i en samlad rapport hösten 2021.

I april 2020 startade Folkbildningsrådet samlingsprojektet Folkbildning i Coronatider. Under den gemensamma rubriken samlar Folkbildningsrådet åtta olika delstudier som på olika sätt belyser studieförbundens och folkhögskolornas förutsättningar och arbete i relation till spridningen av coronaviruset i samhället.

I rapporten Folkhögskolans deltagare mitt i pandemin presenteras resultaten från delstudie D: Folkhögskoledeltagarnas erfarenheter. Studien har genomförts av Thor Rutgersson.

Rapporten ger en närbild av hur ett antal deltagare hanterat sina studier vid folkhögskola under 2020, med omställning till distansstudier, ny studiemiljö och nya rutiner, samt hur de mått och klarat sig under den här tiden och hur de uppfattat folkhögskolornas arbete

Ladda ner rapporten i pdf