Studieförbundens ekonomi 2020

Senast uppdaterad: 2021-12-30

I den här rapporten presenteras studieförbundens ekonomi 2020, i relation till 2019 och 2018. Rapporten bygger på uppgifter som har lämnats av studieförbundens ekonomiansvariga på förbundsnivån.

Folkbildningsrådet följer den ekonomiska utvecklingen inom studieförbunden för att:

  • säkerställa att bidragsmottagarna genomför sin verksamhet enligt gällande statsbidragsvillkor
  • ge underlag till Statistiska centralbyrån (SCB) för redovisning av utbildningskostnaderna för olika utbildningsanordnare
  • ge bidragsmottagarna underlag för ekonomiska jämförelser 
  • bidra till en ökad kvalitet i ekonomisk rapportering av bidragsmottagarnas verksamhet.

Ladda ner rapporten i pdf