Remisser 2009 - 2011

Senast uppdaterad: 2011-11-23

Här kan du ta del av de remisser Folkbildningsrådet svarat på mellan åren 2009-2011.

Remissvar under 2011

Remissvar under 2010

Remissvar under 2009