Ds 2012:13 Ny bibliotekslag

Senast uppdaterad: 2012-09-20

Folkbildningsrådet har erbjudits lämna synpunkter på förslag till ny bibliotekslag.

Folkbildningsrådets remissvar i korthet:

  • Folkbildningsrådet delar uppfattningen att varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Dessa ska vara tillgängliga för alla och anpassade till kommuninvånarnas behov.
  • Folkbildningsrådet stödjer förslaget att det i den nya bibliotekslagen anges att folkbibliotekens utbud av litteratur, medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
  • Folkbildningsrådet anser att på folkbiblioteken ska allmänheten få låna litteratur avgiftsfritt.