Förslag till nationella kvalitetskriterier för NQF

Senast uppdaterad: 2012-10-29

Folkbildningsrådet har i tidigare remissomgångar framfört synpunkter på förutsättningarna för folkbildningens anslutning till NQF.

Vi har deltagit i arbetsgruppen som utformat förslaget till nationella kvalitetskriterier.

Folkbildningsrådet ställer sig bakom förslaget till nationella kvalitetskriterier med ett tillägg.