Remissvar: Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna

Senast uppdaterad: 2012-04-19

Folkbildningsrådet har fått Högskoleverkets rapport "Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna – hur ska den tryggas?" på remiss.

Folkbildningsrådet delar utredningens övergripande slutsats om behovet av insatser inom hela utbildningssystemet, inklusive folkbildningen, för att förbättra lärartillgången.