SOU 2012:1 Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet

Senast uppdaterad: 2012-02-24

Folkbildningsrådet avvisar förslaget att slå samman Högskoleverket, Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) till två myndigheter.

I ett delbetänkande till utredningen Högskolemyndighets- och programkontorsutredningen föreslås att Högskoleverket, Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) slås samman till två myndigheter.

Folkbildningsrådet avvisar förslaget att sammanfoga Internationella Programkontoret med en myndighet för högskoleservice. Vår främsta invändning är principiell: Det internationella utbildningssamarbetet baseras på det livslånga lärandet på alla nivåer och i alla sektorer i samhället - det är inte begränsat till högskolesektorn. Detta faktum bör återspeglas i den myndighetsorganisation som ska främja utbildningssamarbete och internationalisering.

Läs hela remissyttrandet i pdf-filen.