SOU 2012:24 Likvärdig utbilding

Senast uppdaterad: 2012-09-21

Folkbildingsrådet har fått lämna synpunkter på SOU 2012:24 Likvärdig utbilding.

Folkbildningsrådet instämmer i 

  • att ungdomar med funktionsnedsättning i första hand ska få sin utbildning i eller i anslutning till sin hemkommun
  • att riksrekryterande gymnasie- eller gymnasiesärskola ska erbjudas när det finns särskilda skäl. För dessa ungdomar ska möjligheten att välja riksgymnasium vara en rättighet.
  • att regelverket för antagning, finansiering och anpassning ska vara detsamma oavsett vilken funktionsnedsättning det gäller.
  • att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska ansvara för statens olika ersättningar till verksamheten.

Folkbildningsrådet anser också

  • att SPSM ska få ansvar för de tidsbegränsade utvecklingsmedel som föreslås, för att kunna samordna dessa med andra statsbidrag som myndigheten hanterar.
  • att det är väsentligt att man inom ramen för de särskilda utvecklingsmedlen satsar på metoder som kan förbättra elevernas möjligheter till vidare studier