SOU 2012:31 Sänkta trösklar – högt i tak

Senast uppdaterad: 2012-09-21

Folkbildningsrådet lämnar härmed sina synpunkter på rubricerad remiss i den del som berör folkhögskolan.

Sammanfattning

  • Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag att unga personer med funktionsnedsättning upp till 30 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg ska ges möjlighet till sex månaders förberedande utbildning vid gymnasieskola.