SOU 2012:59 Nya villkor för public service

Senast uppdaterad: 2012-12-18

Folkbildningsrådet lämnar synpunkter på de förslag i betänkandet som har bäring på verksamheten i folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildningsrådet delar utredningens grundläggande värderingar kring betydelsen av public service i ett demokratiskt samhälle, och behovet av en tydlig avgränsning mellan staten och de självständiga programföretagen.