Samråd kring föreskrifter från Skolinspektionen

Senast uppdaterad: 2012-05-24

Folkbildningsrådet har erbjudits lämna synpunkter på Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan:

  • att anordna delar av undervisningens på engelska,
  • att bedriva utbildning utan att tillämpa timplan samt
  • att använda färdighetsprov från och med årskurs 4.


Eftersom förslaget inte berör folkbildningen avstår Folkbildningsrådet från att lämna synpunkter.