Allmänna råd med kommentarer om arbetet med studie- och yrkesvägledning

Senast uppdaterad: 2013-11-11

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på Förslag till revidering av allmänna råd med kommentarer om arbetet med studie- och yrkesvägledning.

Folkbildningsrådet lämnar synpunkter som avser vägledning av vuxna, sammanfattade i följande fyra punkter:

  • Stort behov av vägledning – men olika tillgång
  • Att styra arbetet med studie- och yrkesvägledning
  • Information inför val av studier och yrken
  • Vägledningssamtal


Läs hela remissvaret i den bifogade pdf-filen.