Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

Senast uppdaterad: 2013-11-20

Folkbildningsrådet har fått lämna remissvar till Skolverket på Allmänna råd med kommentarer om bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen.

Folkbildningsrådet lämnar synpunkter främst på de delar som berör validering och prövning.

  • Folkhögskolans allmänna kurs
  • Möjlighet till ämnesbetyg vid övergång till gymnasial vuxenutbildning
  • Prövning på basis av folkhögskoleintyg


Läs hela remissyttrandet i pdf-filen nedan.