Folkbildningens samhällsvärden

Senast uppdaterad: 2013-02-26

Här är Folkbildningsrådets synpunkter på folkbildningsutredningens förslag SOU 2012:72 Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering.

Folkbildningsrådet instämmer i

  • att de fyra syftena behålls i sin nuvarande form, medan verksamhetsområdena tas bort 
  • att en statlig utvärdering av folkbildningen bör genomföras vart tredje år
  • att Folkbildningsrådet bör få ett förtydligat uppföljningsansvar


Folkbildningsrådet föreslår

  • att en kommitté med politiska företrädare bör utses för att formulera utvärderingsuppdragen


Läs hela remissvaret i pdf-filen.