Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande

Senast uppdaterad: 2013-04-18

Folkbildningsrådet har fått lämna remissvar på U2013/983/UH Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande.

Folkbildningsrådet tillstyrker promemorians förslag att ämnet svenskt teckenspråk ska likställas med ämnet moderna språk i fråga om meritpoäng.

Folkbildningsrådet anser också att regeringen bör medverka till att fler gymnasieelever får reella möjligheter att studera och fördjupa sig i svenskt teckenspråk för hörande.