Friskolorna i samhället

Senast uppdaterad: 2013-11-29

Folkbildningsrådet har fått lämna remissvar till SOU 2013:56 Friskolorna i samhället.

Folkbildningsrådet kommenterar de förslag som berör studieförbundens och  folkhögskolornas  möjligheter att bedriva friskoleverksamhet.

Sammanfattande synpunkter

Folkbildningsrådet tillstyrker utredningens förslag angående

  • Obligatoriskt informationssystem för alla skolor
  • Skärpta sanktioner vid allvarliga brister
  • Frågan om lärarresurser


Folkbildningsrådet delar utredningens bedömning angående

  • Prövning av ägarnas lämplighet och långsiktighet
  • Öppenhet, insyn och offentlighet


Läs hela remissyttrandet i pdf-filen nedan.