Med rätt att delta

Senast uppdaterad: 2013-10-28

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på SOU 2012:69 Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden.

Folkbildningsrådet kommenterar de förslag i utredningen som berör folkhögskolorna.

  • Introduktionsgaranti för nyanlända invandare
  • Studier vid folkhögskola som ett alternativ till komplettering av grundkunskaper inom komvux