Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik

Senast uppdaterad: 2013-10-01

Folkbildningsrådet har lämnat remisspromemoria om en ny ungdomspolitik.

Folkbildningsrådet stödjer förslaget om att ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande.

Folkbildningsrådet redovisar varje år till regeringen på vilka sätt som statsbidraget medverkat till att folkbildningens syften har uppnåtts. Ett av syftena handlar om att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Ett syfte som ligger väl i linje för det mål som regeringen föreslår för ungdomspolitiken.  

Folkhögskolor och studieförbund når många unga människor. Av deltagarna i folkhögskolans långa (minst 15 dagar) kurser är hälften under 25 år och ca 22 procent av deltagare i studieförbundens verksamhet (studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet) är under 25 år.
promemorian U2012/6797 angående Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat.

Läs hela remisspromemorian i den bifogade pdf-filen.