Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Senast uppdaterad: 2014-06-05

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på nytt rättsligt ställningstagande samt förslag till förändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd.

Folkbildningsrådet har fått Försäkringskassans förslag till nytt rättsligt ställningstagande "Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång – när ska den förlängda skolgången anses avslutad och när ska den förlängda skolgången inte längre anses pågå" (dnr 17621–2014) samt förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002.17) om sjukersättning och aktivitetsersättning avseende 33 kap. 8, 13, 20 §§ SFB (dnr 17620–2014) på remiss.

Folkbildningsrådet instämmer i stort med förslaget men lämnar förtydliganden vad gäller folkhögskolan.