Biståndspolitisk plattform

Senast uppdaterad: 2014-02-13

Folkbildningsrådet har fått lämna ett yttrande över regeringens skrivelse ”Biståndspolitisk plattform” (UF2014/4543/USTYR).

Folkbildningsrådets sammanfattande synpunkter

Folkbildningsrådet saknar folkbildning och vuxenutbildning som strategisk utvecklingsfaktor för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling i den biståndspolitiska plattformen.

Biståndsplattformen bör uttrycka att utbildning är en rättighet i sig och att utbildning och lärande är en väsentlig faktor för att nå det övergripande biståndspolitiska målet och delmålen 1-5. Utbildning och lärande bör genomsyra hela plattformen på samma sätt som genusfrågorna gör. Folkbildning och vuxenutbildning kan spela en viktig roll, inte bara inom delmål 2, utan även inom delmål 1, 3, 4 och 5.

Plattformen bör tydligt uttrycka att rätten till utbildning gäller alla inom det livslånga lärandet - inte bara barn och ungdomar - och redovisa folkbildningens och vuxenutbildningens potential inom utvecklingssamarbetet.