UHRs föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval

Senast uppdaterad: 2014-03-20

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på föreslagna ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval.

Folkbildningsrådet har granskat de ändringar i § 2 och § 6, som gäller behörighet och urval för studerande som genomgått folkhögskola.

Folkbildningsrådet anser att de föreslagna förändringarna på ett korrekt sätt speglar de överenskommelser som gjorts mellan UHR och Folkbildningsrådet beträffande behörighetsregler och meritvärdering. Folkbildningsrådet har därmed inga invändningar mot förslaget.