Unga som varken arbetar eller studerar SOU 2013:74

Senast uppdaterad: 2014-02-06

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på  SOU 2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar.

Folkbildningsrådets remissvar behandlar huvudsakligen de förslag som berör verksamheten i studieförbund och folkhögskolor.

Folkbildningsrådet tillstyrker i huvudsak utredningens förslag.

Folkbildningsrådet anser därutöver

  • att kommunen ska kunna erbjuda studieplats vid folkhögskola, som ett alternativ till gymnasieskola, för unga som har behov av folkhögskolans studiemiljö och pedagogik. Hinder för att åstadkomma detta bör undanröjas.
  • att beslut ska ske i nära samråd med deltagaren,
  • att det bör införas rätt till vuxenutbildning motsvarande gymnasienivå för elever som efter avslutad utbildning i gymnasiesärskolan konstateras inte höra till gymnasiesärskolans målgrupp. Allmän kurs på folkhögskola bör ingå som ett alternativ,
  • Folkbildningsrådet anser att Skollagen behöver ändras så att uppdrag från kommunen ska kunna ges till en folkhögskola inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram.