Översyn av folkhögskollärarexamen

Senast uppdaterad: 2015-04-21

Folkbildningsrådet har fått lämna synpunkter på översyn av folkhögskollärarexamen U2015/453/UC.

Folkbildningsrådet anser att:

  • det förslag som utredningen lägger är otillräckligt, då det inte svarar upp mot kraven på folkhögskollärarna
  • folkhögskollärarutbildningen tydligt ska utgå från statens folkbildningspolitiska mål och folkbildningspropositionens utgångspunkter avseende folkhögskolan som en egen utbildningsform
  • folkhögskollärarexamen ska finnas kvar, men omfatta 90 poäng på avancerad nivå
  • folkhögskollärarutbildningen avseende nivå och omfattning ska utformas så att likvärdighet med annan lärarutbildning uppnås
  • överbryggande kurser ska anordnas i anslutning till folkhögskollärarutbildningen
  • folkhögskollärare ska kunna vidareutbilda sig inom Lärarlyftet

Läs hela Folkbildningsrådets remissvar i den bifogade pdf-filen.