Remisser 2016

Senast uppdaterad: 2017-01-26

Här hittar du Folkbildningsrådets remissvar från 2016 med en kort sammanfattning samt en bifogad pdf-fil.