Folkbildningens bidrag till Sveriges genomförande av Agenda 2030

Senast uppdaterad: 2016-08-30

Folkbildningsrådet lämnar här underlag kring vad svensk folkbildning kan göra för genomförandet av Agenda 2030.

Vi ser det som en styrka att agendan gäller universellt för alla länder och därmed knyter samman det nationella och det globala perspektivet på en hållbar utveckling. I bilaga finns förteckning över de mål och delmål i agendan där folkbildningens verksamhet har störst betydelse.

Relaterade dokument