Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacerig av ensamkommande barn

Senast uppdaterad: 2016-08-29

Folkbildningsrådet har beretts möjlighet att lämna remissyttrande på rubricerad departementsskrivelse.

Folkbildningsrådet lämnar endast kommentarer på förslag till ändringar som påverkar folkbildningen.

Relaterade dokument