Förslag till föreskrifter för ansökan om nivåinplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen, SeQF

Senast uppdaterad: 2016-02-01

Myndigheten för yrkeshögskolan har sänt förslag till föreskrifter samt en konsekvensutredning på remiss.

Folkbildningsrådet bedömer att föreslagen till föreskrifter är utformade i enlighet med de beslut som tidigare fattats kring den svenska referensramen för kvalifikationer.