Nivåplacering av folkhögskolans allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

Senast uppdaterad: 2016-11-03

Folkbildningsrådet har tagit del av förslaget om författninsreglering av folkhögskolornas allmänna kurs i den nationella referensramen för kvalifikationer (SeQF) och välkomnar detta förslag.

Folkbildningsrådet delar uppfattningen att det vore mycket värdefullt för de folkhögskolestuderande att deras intyg från allmän kurs blir jämförbara med andra utbildningsformers, både i ett nationellt och i ett europeiskt perspektiv.

Folkbildningsrådet ser positivt på att folkhögskolornas allmänna kurser blir författningsreglerade utan ansökningsförfarande. 

Folkbildningsrådet vill understryka vikten av att en författningsreglering av den allmänna kursen i den nationella kvalifikationsramen SeQF ska kunna förenas med en fortsatt frihet att forma lärandet och pedagogiken enligt folkhögskolans egen modell och med ett decentraliserat ansvar för innehåll, läranderesultat och kvalitet.

Relaterade dokument