Kulturrådets delredovisning om kulturverksamhet i vissa bostadsområden

Senast uppdaterad: 2016-03-17

Folkbildningsrådet har tagit del av Kulturrådets delredovisning om kulturverksamhet i vissa bostadsområden Dnr. KU2015/02737 /Kl. Folkbildningsrådet är positiva till det nya stödet och har inga synpunkter på förslaget till bidragsförordning. 

Folkbildningsrådet förutsätter att satsningen på kulturverksamhet i vissa bostadsområden omfattar studieförbund och folkhögskolor och genomförs i nära samråd med folkbildningens aktörer.

I Kulturrådets delredovisning nämns inte folkhögskolorna överhuvudtaget och studieförbunden omnämns som exempel på äldre folkrörelser.

Det är anmärkningsvärt eftersom folkbildningen är Sveriges största kulturarena, både när det gäller att erbjuda kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande.