Museiutredningens slutbetänkande Ny museipolitik

Senast uppdaterad: 2016-03-17

Utredningen föreslår en ny inriktning för museipolitiken och att en museilag införs.

 Folkbildningsrådet tar inte ställning till förslaget om en ny museilag, men vi ställer oss positiva till flera av delförslagen som utredningen presenterar.

Museerna är viktiga i den demokratiska samhällsutvecklingen och Folkbildningsrådet ställer sig bakom utredningens bedömning att museernas publika verksamhet ska vara tillgänglig för alla i hela landet.

Utredningen tar vid flera tillfällen upp vikten av att museerna samverkar med bland andra utbildningssektorn och civilsamhället. Folkbildningsrådet välkomnar den här utvecklingen.