Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Senast uppdaterad: 2016-08-29

Folkbildningsrådet har tagit del av förslaget till nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga och vi redovisar här våra övergripande synpunkter. Folkbildningsrådet tar inte ställning till föreslagen avseende ersättningssystem. 

Relaterade dokument