Promemorian studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Senast uppdaterad: 2016-08-29

Folkbildningsrådet har tagit del av förslaget Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd och lämnar här remissvar.

Folkbildningsrådet anser att själva studiestartstödet är en bra åtgärd som kan bli ett verksamt komplement till studiemedelssystemet. Däremot är vi mycket tveksamma till ansökningsrutinen.