Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux

Senast uppdaterad: 2016-03-14

Folkbildningsrådet lämnar här remissyttrande på rubricerad skrivelse.

Folkbildningsrådet

– tillstyrker förslaget att införa en utökad och livslång rätt för människor att utbilda sig inom den kommunala vuxenutbildningen för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskola och yrkeshögskola.

– tillstyrker därmed också att likvärdiga möjligheter till behörighetsgivande utbildning inom Komvux tillgodoses oberoende av den studerandes kommuntillhörighet.

– framhåller vikten av att folkbildningen får möjlighet att öka sin kapacitet och de resurser som krävs för att kunna erbjuda plats till alla som väljer att studera på folkhögskola för att uppnå allmän och särskild behörighet för högskole- och yrkeshögskolestudier.