Validering med mervärde

Senast uppdaterad: 2016-11-03

Folkbildningsrådet tillstyrker i stort utredningens förslag med med vissa tillägg.

Folkbildningsrådet stödjer förslaget till definition av validering med betonar behovet av att också i skollagen författningsreglera den utforskande kartläggningen och studie- och yrkesvägledningen.

Folkbildningsrådet vill betona vikten av att utveckla synliggörandet av allmänna och generella kompetenser.

Folkbildningsrådet stödjer förslagen om förtydliganden av förhållandet mellan valildering och prövning, om att man inte ska få ta betalt för prövning inom ramen för en valideringsprocess och att vuxenutbildningen är skyldig att erbjuda en elev validering. Folkbildningsrådet vill dock tillägga att folkhögskolestuderande med behörighet i en ämneskurs, vid övergången till komvux, utan prövning ska kunna få det validerat till betyget E. Denna rättighet måste förtydligas och specificeras i skollagen.

Relaterade dokument