Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet Lagrådsremiss

Senast uppdaterad: 2018-08-23

Folkbildningsrådets svar på delningen av förslag till lagrådsremiss om behandling av personuppgifter på utbildningsområdet är avgränsat till frågor som rör folkbildningen, vilket i första hand bedöms vara de avsnitt i som handlar om rättslig grund för att behandla personuppgifter och behandling av känsliga personuppgifter.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet delar regeringens bedömning att folkhögskolorna och studieförbunden i sin verksamhet inte har något behov av att behandla personuppgifter om lagöverträdelser och att det därför inte finns något behov att reglera sådan behandling.

Relaterade dokument