En andra och en annan chans – ett komvux i tiden

Senast uppdaterad: 2018-12-10

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna remissyttrande på En andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71). Folkbildningsrådet har inget att invända mot de föreslagna ändringarna men lämnar kompletterande synpunkter och förslag.

  • Folkbildningsrådet delar utredningens bedömning att folkhögskolan har en viktig roll för studerande med funktionsnedsättningar.
  • Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag att de med störst behov av utbildning ska prioriteras i antagningen till komvux.
  • Folkbildningsrådet föreslår ett tillägg i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning: "Vid detta urval ska förtur ges till en sökande som önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en individuell studieplan från komvux eller folkhögskola."
  • Folkbildningsrådet föreslår även ett tillägg i 4 kap. 18 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning: "Studerande som har av folkhögskola intygade behörigheter i kurser av rektor, utan prövning, ges betyg motsvarande lägst godkänd nivå."

 

Relaterade dokument